Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11004: Bruk av offentlige myndigheters nettjenester de siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2009 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Skaffet informasjon fra offentlige myndigheters nettsider:
prosent
Lastet ned offentlige skjema fra internett:
prosent
Sendt inn utfylte skjema til offentlige myndigheter gjennom internett:
prosent
Fått tilgang til egen personlig informasjon lagret av myndigheter eller offentlige tjenester:
prosent
Fått tilgang til informasjon fra offentlige databaser eller registre:
prosent
Har ikke skaffet informasjon og tilgang til informasjon fra myndigheter eller offentlige tjenester:
prosent
Har gjort reservasjon eller avtalt møte med myndigheter eller offentlige tjenester:
prosent
Har mottatt kommunikasjon eller dokumenter fra myndigheter via egen brukerkonto på myndigheters nettside/app:
prosent
Innlevert egen skattemeldingen via en nettside eller app:
prosent
Bedt om offisielle dokumenter, sertifikater, attester, e.l:
prosent
Søkt på ytelser eller rettigheter:
prosent
Gjort andre søknader, krav eller klager:
prosent
Skaffet informasjon fra offentlige myndigheters nettsider:
31.12.
Lastet ned offentlige skjema fra internett:
31.12.
Sendt inn utfylte skjema til offentlige myndigheter gjennom internett:
31.12.
Fått tilgang til egen personlig informasjon lagret av myndigheter eller offentlige tjenester:
31.12.
Fått tilgang til informasjon fra offentlige databaser eller registre:
31.12.
Har ikke skaffet informasjon og tilgang til informasjon fra myndigheter eller offentlige tjenester:
31.12.
Har gjort reservasjon eller avtalt møte med myndigheter eller offentlige tjenester:
31.12.
Har mottatt kommunikasjon eller dokumenter fra myndigheter via egen brukerkonto på myndigheters nettside/app:
31.12.
Innlevert egen skattemeldingen via en nettside eller app:
31.12.
Bedt om offisielle dokumenter, sertifikater, attester, e.l:
31.12.
Søkt på ytelser eller rettigheter:
31.12.
Gjort andre søknader, krav eller klager:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skaffet informasjon fra offentlige myndigheters nettsider , Lastet ned offentlige skjema fra internett , Sendt inn utfylte skjema til offentlige myndigheter gjennom internett ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruk av offentlige myndigheters tjenester omfatter aktiviteter utført via offentlige myndigheter eller offentlige tjenester sine nettsider eller apper

statistikkvariabel

Fått tilgang til egen personlig informasjon lagret av myndigheter eller offentlige tjenester

F.eks. informasjon angående pensjon, helse, skatteopplysninger, o.l.

Fått tilgang til informasjon fra offentlige databaser eller registre

F.eks. eiendomsregisteret(matrikkelen), bedriftsregistre (Brønnøysundregisteret), utlånsstatus på bøker i offentlige biblioteker, o.l.

Søkt på ytelser eller rettigheter

Ytelser eller rettigheter, f.eks. pensjon, trygd, støtte, opptak til studieplass, e.l.

Gjort andre søknader, krav eller klager

Andre søknader, krav eller klager, f.eks. politianmeldelse, juridisk klage, juridisk støtte, sivil rettsak, e.l.