Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
11004: Bruk av offentlige myndigheters nettjenester de siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2009 - 2020
Sist endret
16.09.2020
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Skaffet informasjon fra offentlige myndigheters nettsider:
prosent
Lastet ned offentlige skjema fra internett:
prosent
Sendt inn utfylte skjema til offentlige myndigheter gjennom internett:
prosent
Referansetid
Skaffet informasjon fra offentlige myndigheters nettsider:
31.12.
Lastet ned offentlige skjema fra internett:
31.12.
Sendt inn utfylte skjema til offentlige myndigheter gjennom internett:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken