Plantevern

Til toppen

11002: Bruk av plantevernmidler på friland, etter type middel (tonn) 2001 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000