Bruk av IKT i husholdningene

11000: Andel som har tilgang til diverse IKT, etter husholdningstype og husholdningens nettoinntekt (prosent) 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 3 Valgte

Søk

husholdningens nettoinntekt

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
PC:
prosent
Internett:
prosent
Bredbånd:
prosent
Referansetid
PC:
31.12.
Internett:
31.12.
Bredbånd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gamle tall finnes i tabell 06215.

Brukerveiledning for statistikkbanken