Patenter, design og varemerker

Til toppen
10992: Varemerkesøknader 2002 - 2019
Sist endret
28.07.2020
Kontakt
Claudia Berrios, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 451
cla@ssb.no

Måleenhet
Varemerkesøknader i alt:
søknader
Nasjonale søknader inngitt av innenlandske søkere:
søknader
Nasjonale søknader inngitt av utenlandske søkere:
søknader
Internasjonale utpekninger i Norge via Madrid-protokollen:
søknader
Av søknader i alt: Varemerkesøknader fra norske foretak:
søknader
Referansetid
Varemerkesøknader i alt:
31.12.
Nasjonale søknader inngitt av innenlandske søkere:
31.12.
Nasjonale søknader inngitt av utenlandske søkere:
31.12.
Internasjonale utpekninger i Norge via Madrid-protokollen:
31.12.
Av søknader i alt: Varemerkesøknader fra norske foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken