Patenter, design og varemerker

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10991: Designsøknader 2002 - 2023

Claudia Berrios, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 451
11.06.2024 08:00
Designsøknader i alt:
søknader
Nasjonale søknader inngitt av innenlandske søkere:
søknader
Nasjonale søknader inngitt av utenlandske søkere:
søknader
Internasjonale utpekninger i Norge via Haag-overenskomsten:
søknader
Av søknader i alt: Designsøknader fra norske foretak:
søknader
Designsøknader i alt:
31.12.
Nasjonale søknader inngitt av innenlandske søkere:
31.12.
Nasjonale søknader inngitt av utenlandske søkere:
31.12.
Internasjonale utpekninger i Norge via Haag-overenskomsten:
31.12.
Av søknader i alt: Designsøknader fra norske foretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 22

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000