Patenter, design og varemerker

10990: Patentsøknader 2002 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.07.2020
Kontakt
Claudia Berrios, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 451
cla@ssb.no

Måleenhet
Patentsøknader i alt:
søknader
Nasjonale søknader inngitt av innenlandske søkere:
søknader
Nasjonale søknader inngitt av utenlandske søkere:
søknader
Videreførte internasjonale søknader (PCT):
søknader
Av søknader i alt: Patentsøknader fra norske foretak:
søknader
Referansetid
Patentsøknader i alt:
31.12.
Nasjonale søknader inngitt av innenlandske søkere:
31.12.
Nasjonale søknader inngitt av utenlandske søkere:
31.12.
Videreførte internasjonale søknader (PCT):
31.12.
Av søknader i alt: Patentsøknader fra norske foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken