Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10980: Private føretak. Bruk av dataprogram ved automatisert deling av informasjon innanfor føretaket, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2012 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

statistikkvariabel

Bruker ERP for intern datautveksling

ERP - Enterprise Resource Planning. System for deling av informasjon mellom regnskap, planlegging, produksjon og markedsføring.

Bruker CRM for å samle inn, lagre og leggje til rette informasjon om kundar

Til bruk for andre funksjonar.

Bruker CRM for analyse av kundeinformasjon

For markedsføring.

Brukerveiledning for statistikkbanken