Bruk av IKT i næringslivet

10980: Private føretak. Bruk av dataprogram ved automatisert deling av informasjon innanfor føretaket, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Bruker ERP for intern datautveksling:
prosent
Bruker CRM for å samle inn, lagre og leggje til rette informasjon om kundar:
prosent
Bruker CRM for analyse av kundeinformasjon:
prosent
Referansetid
Bruker ERP for intern datautveksling:
Januar
Bruker CRM for å samle inn, lagre og leggje til rette informasjon om kundar:
Januar
Bruker CRM for analyse av kundeinformasjon:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.
statistikkvariabel
Bruker ERP for intern datautveksling
ERP - Enterprise Resource Planning. System for deling av informasjon mellom regnskap, planlegging, produksjon og markedsføring.
Bruker CRM for å samle inn, lagre og leggje til rette informasjon om kundar
Til bruk for andre funksjonar.
Bruker CRM for analyse av kundeinformasjon
For markedsføring.

Brukerveiledning for statistikkbanken