Bruk av IKT i næringslivet

10979: Private føretak. Hindringar for nettsal, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2012 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

nettsal Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2017
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Varene/tenestene er ueigna for nettsal:
prosent
Problem med logistikk:
prosent
Problem med betaling:
prosent
Problem med IT-trygging/datavern:
prosent
Problem med det juridiske rammeverket:
prosent
Høge kostnadar:
prosent
Referansetid
Varene/tenestene er ueigna for nettsal:
Året før undersøkelsen
Problem med logistikk:
Året før undersøkelsen
Problem med betaling:
Året før undersøkelsen
Problem med IT-trygging/datavern:
Året før undersøkelsen
Problem med det juridiske rammeverket:
Året før undersøkelsen
Høge kostnadar:
Året før undersøkelsen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken