Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10978: Private føretak. Formål med bruk av sosiale medier, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

statistikkvariabel

Samarbeide med forretningspartnarar eller andre organisasjonar

For eksempel leverandørar, styresmakter eller private organisasjonar.

Brukerveiledning for statistikkbanken