Bruk av IKT i næringslivet

10978: Private føretak. Formål med bruk av sosiale medier, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Utvikle føretakets image og produkt:
prosent
Innhente eller svare på kundanes oppfatningar/vurderingar/spørsmål:
prosent
Involvere kundane i utviklinga av varer eller tenester:
prosent
Samarbeide med forretningspartnarar eller andre organisasjonar:
prosent
Rekruttere nye tilsette:
prosent
Utveksle synspunkt/holdningar/kunnskap innanfor føretaket:
prosent
Referansetid
Utvikle føretakets image og produkt:
Januar
Innhente eller svare på kundanes oppfatningar/vurderingar/spørsmål:
Januar
Involvere kundane i utviklinga av varer eller tenester:
Januar
Samarbeide med forretningspartnarar eller andre organisasjonar:
Januar
Rekruttere nye tilsette:
Januar
Utveksle synspunkt/holdningar/kunnskap innanfor føretaket:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.
statistikkvariabel
Samarbeide med forretningspartnarar eller andre organisasjonar
For eksempel leverandørar, styresmakter eller private organisasjonar.

Brukerveiledning for statistikkbanken