Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
10977: Private føretak. Bruk av sosiale medium, etter type og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2019
Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Sosiale nettverk (Facebook o.l):
prosent
Føretaket sin blogg eller mikroblogg (Twitter o.l):
prosent
Nettsider for deling av multimediainnhald (YouTube o.l):
prosent
Verktøy for kunnskapsdeling basert på Wiki:
prosent
Referansetid
Sosiale nettverk (Facebook o.l):
Januar
Føretaket sin blogg eller mikroblogg (Twitter o.l):
Januar
Nettsider for deling av multimediainnhald (YouTube o.l):
Januar
Verktøy for kunnskapsdeling basert på Wiki:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsette
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

sysselsette

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken