Bruk av IKT i næringslivet

10976: Private føretak. Kontakt med offentlege styresmakter via Internett, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2010 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.09.2015
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Bruke Internett i kontakt med offentlege styresmakter:
prosent
Informasjonssøk på styresmaktenes heimesider:
prosent
Nedlasting av blankettar:
prosent
Innsending av opplysningar i web-format:
prosent
Levere oppgåver over sosiale kostnader:
prosent
Levere MVA-oppgåve:
prosent
Skaffe tilbodsdokument og spesifikasjonar:
prosent
Leggje inn tilbod:
prosent
Referansetid
Bruke Internett i kontakt med offentlege styresmakter:
Året før undersøkelsen
Informasjonssøk på styresmaktenes heimesider:
Året før undersøkelsen
Nedlasting av blankettar:
Året før undersøkelsen
Innsending av opplysningar i web-format:
Året før undersøkelsen
Levere oppgåver over sosiale kostnader:
Året før undersøkelsen
Levere MVA-oppgåve:
Året før undersøkelsen
Skaffe tilbodsdokument og spesifikasjonar:
Året før undersøkelsen
Leggje inn tilbod:
Året før undersøkelsen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken