Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10975: Private føretak. Formål med eiga heimeside, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

statistikkvariabel

Omtale av varer eller tenester, prislister

Før 2014 var namnet på variabelen: «Gi tilgang til produktkatalogar, prislister». Endringa i spørjeskjemaet kan være skuld i veksten til 2014.

Personleg tilpassing av produktet

Kunden kan tilpassa eller designa produkt.

Individuelt tilpassa innhald

Heimesida kjenner att kunden.

Rekruttering

Annonsera ledige jobbar eller gje høve til søknad.

Brukerveiledning for statistikkbanken