Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
10974: Private føretak. Elektronisk handel, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2010 - 2019
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Utført elektronisk handel:
prosent
Har mottatt bestillingar:
prosent
Har mottatt bestillingar via ei nettside:
prosent
Har mottatt bestillingar via EDI-meldingar:
prosent
Har kjøpt varer/tenester:
prosent
Referansetid
Utført elektronisk handel:
Året før undersøkelsen
Har mottatt bestillingar:
Året før undersøkelsen
Har mottatt bestillingar via ei nettside:
Året før undersøkelsen
Har mottatt bestillingar via EDI-meldingar:
Året før undersøkelsen
Har kjøpt varer/tenester:
Året før undersøkelsen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsette
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

sysselsette

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken