Bruk av IKT i næringslivet

10974: Private føretak. Elektronisk handel, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Utført elektronisk handel:
prosent
Har mottatt bestillingar:
prosent
Har mottatt bestillingar via ei nettside:
prosent
Har mottatt bestillingar via EDI-meldingar:
prosent
Har kjøpt varer/tenester:
prosent
Referansetid
Utført elektronisk handel:
Året før undersøkelsen
Har mottatt bestillingar:
Året før undersøkelsen
Har mottatt bestillingar via ei nettside:
Året før undersøkelsen
Har mottatt bestillingar via EDI-meldingar:
Året før undersøkelsen
Har kjøpt varer/tenester:
Året før undersøkelsen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken