Bruk av IKT i næringslivet

10971: Private føretak. Internettilknytning etter høgaste hastigheit, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Torstein Otterlei Fjørtoft, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 398
tof@ssb.no

Måleenhet
Høgaste hastigheit under 2 Mbit/s:
prosent
Høgaste hastigheit 2-10 Mbit/s:
prosent
Høgaste hastigheit 10-30 Mbit/s:
prosent
Høgaste hastigheit 30-100 Mbit/s:
prosent
Høgaste hastigheit minst 100 Mbit/s:
prosent
Referansetid
Høgaste hastigheit under 2 Mbit/s:
Januar
Høgaste hastigheit 2-10 Mbit/s:
Januar
Høgaste hastigheit 10-30 Mbit/s:
Januar
Høgaste hastigheit 30-100 Mbit/s:
Januar
Høgaste hastigheit minst 100 Mbit/s:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter foretak med minst 10 ansatte.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken