Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10970: Private føretak. Internettilknytning etter beste teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter foretak med minst 10 ansatte. Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.

statistikkvariabel

Alle typar breiband

Dekkjer DSL-teknologi og anna med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s og mobilt breiband med minst 3G teknologi.

Faste breiband i alt

Dekkjer alle faste oppkoplingar med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s.

Smalband eller uoppgitt internettilknytning

Omfatter modem, ISDN og mobiltlf med GPRS.

Brukerveiledning for statistikkbanken