Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10970: Internettilknytning etter beste teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Alle typar breiband:
prosent
Faste breiband i alt:
prosent
Mobilt breiband i alt:
prosent
Mobilt breiband via PC med 3G modem:
prosent
Mobilt breiband via 3G telefon:
prosent
Smalband eller uoppgitt internettilknytning:
prosent
Alle typar breiband:
Januar
Faste breiband i alt:
Januar
Mobilt breiband i alt:
Januar
Mobilt breiband via PC med 3G modem:
Januar
Mobilt breiband via 3G telefon:
Januar
Smalband eller uoppgitt internettilknytning:
Januar
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter foretak med minst 10 ansatte. Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken. Frå og med statistikkåret 2021 er næring 75 Veterinærtenestar inkludert i statistikken.

statistikkvariabel

Alle typar breiband

Dekkjer DSL-teknologi og anna med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s og mobilt breiband med minst 3G teknologi.

Faste breiband i alt

Dekkjer alle faste oppkoplingar med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s.

Smalband eller uoppgitt internettilknytning

Omfatter modem, ISDN og mobiltlf med GPRS.