Bruk av IKT i næringslivet

10970: Private føretak. Internettilknytning etter beste teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Alle typar breiband:
prosent
Faste breiband i alt:
prosent
Mobilt breiband i alt:
prosent
Mobilt breiband via PC med 3G modem:
prosent
Mobilt breiband via 3G telefon:
prosent
Smalband eller uoppgitt internettilknytning:
prosent
Referansetid
Alle typar breiband:
Januar
Faste breiband i alt:
Januar
Mobilt breiband i alt:
Januar
Mobilt breiband via PC med 3G modem:
Januar
Mobilt breiband via 3G telefon:
Januar
Smalband eller uoppgitt internettilknytning:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter foretak med minst 10 ansatte.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.
statistikkvariabel
Alle typar breiband
Dekkjer DSL-teknologi og anna med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s og mobilt breiband med minst 3G teknologi.
Faste breiband i alt
Dekkjer alle faste oppkoplingar med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s.
Smalband eller uoppgitt internettilknytning
Omfatter modem, ISDN og mobiltlf med GPRS.

Brukerveiledning for statistikkbanken