Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
10970: Private føretak. Internettilknytning etter beste teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2020
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Alle typar breiband:
prosent
Faste breiband i alt:
prosent
Mobilt breiband i alt:
prosent
Mobilt breiband via PC med 3G modem:
prosent
Mobilt breiband via 3G telefon:
prosent
Smalband eller uoppgitt internettilknytning:
prosent
Referansetid
Alle typar breiband:
Januar
Faste breiband i alt:
Januar
Mobilt breiband i alt:
Januar
Mobilt breiband via PC med 3G modem:
Januar
Mobilt breiband via 3G telefon:
Januar
Smalband eller uoppgitt internettilknytning:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsette
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

sysselsette

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter foretak med minst 10 ansatte.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.
statistikkvariabel
Alle typar breiband
Dekkjer DSL-teknologi og anna med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s og mobilt breiband med minst 3G teknologi.
Faste breiband i alt
Dekkjer alle faste oppkoplingar med overføringskapasitet på minst 128 kbit/s.
Smalband eller uoppgitt internettilknytning
Omfatter modem, ISDN og mobiltlf med GPRS.

Brukerveiledning for statistikkbanken