Bruk av IKT i næringslivet

10968: Private føretak. Hindringar for kjøp av nettskytenester, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.09.2015
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Faren for tryggleiksbrot:
prosent
Uvisse om plassering av data:
prosent
Uvisse om gjeldande lovreglar, jurisdiksjon, mekanismar for konfliktløysing:
prosent
Høge kostnader:
prosent
Utilstrekkelege kunnskapar:
prosent
Referansetid
Faren for tryggleiksbrot:
1. kvartal
Uvisse om plassering av data:
1. kvartal
Uvisse om gjeldande lovreglar, jurisdiksjon, mekanismar for konfliktløysing:
1. kvartal
Høge kostnader:
1. kvartal
Utilstrekkelege kunnskapar:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Prosentdel av føretaka på dei ulike hindringane er berekna av føretaka som ikkje kjøper nokre nettskytenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken