Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10967: Nådde fordelar ved bruk av nettskytenester, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
11.09.2015 10:00
Har redusert kostnader knytta til IKT:
prosent
Har auka fleksibilitet ved skalering av nettskytenester opp eller ned:
prosent
Har nådd lettvint og rask installasjon av løysingar plassert i nettskyen:
prosent
Har redusert kostnader knytta til IKT:
1. kvartal
Har auka fleksibilitet ved skalering av nettskytenester opp eller ned:
1. kvartal
Har nådd lettvint og rask installasjon av løysingar plassert i nettskyen:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Har auka fleksibilitet ved skalering av nettskytenester opp eller ned

Skalering etter for eksempel talet på brukarar eller lagringskapasitet.