Bruk av IKT i næringslivet

10967: Private føretak. Nådde fordelar ved bruk av nettskytenester, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

grad av endring Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.09.2015
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Har redusert kostnader knytta til IKT:
prosent
Har auka fleksibilitet ved skalering av nettskytenester opp eller ned:
prosent
Har nådd lettvint og rask installasjon av løysingar plassert i nettskyen:
prosent
Referansetid
Har redusert kostnader knytta til IKT:
1. kvartal
Har auka fleksibilitet ved skalering av nettskytenester opp eller ned:
1. kvartal
Har nådd lettvint og rask installasjon av løysingar plassert i nettskyen:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Har auka fleksibilitet ved skalering av nettskytenester opp eller ned
Skalering etter for eksempel talet på brukarar eller lagringskapasitet.

Brukerveiledning for statistikkbanken