Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10967: Private føretak. Nådde fordelar ved bruk av nettskytenester, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

grad av endring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Har auka fleksibilitet ved skalering av nettskytenester opp eller ned

Skalering etter for eksempel talet på brukarar eller lagringskapasitet.

Brukerveiledning for statistikkbanken