Bruk av IKT i næringslivet

10966: Private føretak. Kjøper nettskytenester, etter teneste og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.10.2018
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Kjøper ein eller fleire nettskytenester:
prosent
E-post:
prosent
Kontorprogramvare:
prosent
Lagring av føretakets databasar:
prosent
Lagring av filer:
prosent
Finansielle eller rekneskapsprogram:
prosent
Programvare for å administrere informasjon om kundar (CRM):
prosent
Datakraft for å køyre føretaket sin eigen programvare:
prosent
Referansetid
Kjøper ein eller fleire nettskytenester:
1. kvartal
E-post:
1. kvartal
Kontorprogramvare:
1. kvartal
Lagring av føretakets databasar:
1. kvartal
Lagring av filer:
1. kvartal
Finansielle eller rekneskapsprogram:
1. kvartal
Programvare for å administrere informasjon om kundar (CRM):
1. kvartal
Datakraft for å køyre føretaket sin eigen programvare:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Prosentdel av dei som kjøper dei ulike nettskytenestene er berekna frå delen som kjøper ein eller fleire nettskytenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken