Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
10966: Private føretak. Kjøper nettskytenester, etter teneste og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 - 2020
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Kjøper ein eller fleire nettskytenester:
prosent
E-post:
prosent
Kontorprogramvare:
prosent
Lagring av føretakets databasar:
prosent
Lagring av filer:
prosent
Finansielle eller rekneskapsprogram:
prosent
Programvare for å administrere informasjon om kundar (CRM):
prosent
Datakraft for å køyre føretaket sin eigen programvare:
prosent
Referansetid
Kjøper ein eller fleire nettskytenester:
1. kvartal
E-post:
1. kvartal
Kontorprogramvare:
1. kvartal
Lagring av føretakets databasar:
1. kvartal
Lagring av filer:
1. kvartal
Finansielle eller rekneskapsprogram:
1. kvartal
Programvare for å administrere informasjon om kundar (CRM):
1. kvartal
Datakraft for å køyre føretaket sin eigen programvare:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsette
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

sysselsette

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Prosentdel av dei som kjøper dei ulike nettskytenestene er berekna frå delen som kjøper ein eller fleire nettskytenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken