Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10966: Kjøper nettskytenester, etter teneste og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Kjøper ein eller fleire nettskytenester:
prosent
E-post:
prosent
Kontorprogramvare:
prosent
Lagring av føretakets databasar:
prosent
Lagring av filer:
prosent
Finansielle eller rekneskapsprogram:
prosent
Programvare for å administrere informasjon om kundar (CRM):
prosent
Datakraft for å køyre føretaket sin eigen programvare:
prosent
Enterprise Resource Planning (ERP) programvarer:
prosent
Tryggleiksprogramvarer:
prosent
Dataplattform for applikasjon utvikling, testing eller distribusjon:
prosent
Kjøper ein eller fleire nettskytenester:
1. kvartal
E-post:
1. kvartal
Kontorprogramvare:
1. kvartal
Lagring av føretakets databasar:
1. kvartal
Lagring av filer:
1. kvartal
Finansielle eller rekneskapsprogram:
1. kvartal
Programvare for å administrere informasjon om kundar (CRM):
1. kvartal
Datakraft for å køyre føretaket sin eigen programvare:
1. kvartal
Enterprise Resource Planning (ERP) programvarer:
1. kvartal
Tryggleiksprogramvarer:
1. kvartal
Dataplattform for applikasjon utvikling, testing eller distribusjon:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøper ein eller fleire nettskytenester , E-post , Kontorprogramvare ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Prosentdel av dei som kjøper dei ulike nettskytenestene er berekna frå delen som kjøper ein eller fleire nettskytenester.

statistikkvariabel

Enterprise Resource Planning (ERP) programvarer

Ny variabel fra 2021

Tryggleiksprogramvarer

Ny variabel fra 2021

Dataplattform for applikasjon utvikling, testing eller distribusjon

Ny variabel fra 2021