Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10966: Private føretak. Kjøper nettskytenester, etter teneste og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 - 2021

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøper ein eller fleire nettskytenester , E-post , Kontorprogramvare ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Prosentdel av dei som kjøper dei ulike nettskytenestene er berekna frå delen som kjøper ein eller fleire nettskytenester.

statistikkvariabel

Enterprise Resource Planning (ERP) programvarer

Ny variabel fra 2021

Tryggleiksprogramvarer

Ny variabel fra 2021

Dataplattform for applikasjon utvikling, testing eller distribusjon

Ny variabel fra 2021