Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10964: Private føretak. IKT-kompetanse, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 12

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.

statistikkvariabel

Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar

Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetanse.

Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket

Andre tilsette enn IKT-spesialistar. Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetansen.

Brukerveiledning for statistikkbanken