Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10964: IKT-kompetanse, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2021

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
19.09.2022 08:00
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar:
prosent
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket:
prosent
Rekrutterte/prøvd å rekruttere IKT-spesialistar:
prosent
Opplevde vanskar med å rekruttere IKT-spesialistar:
prosent
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket:
Året før undersøkelsen
Rekrutterte/prøvd å rekruttere IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Opplevde vanskar med å rekruttere IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.

statistikkvariabel

Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar

Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetanse.

Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket

Andre tilsette enn IKT-spesialistar. Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetansen.