Bruk av IKT i næringslivet

10964: Private føretak. IKT-kompetanse, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar:
prosent
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket:
prosent
Rekrutterte/prøvd å rekruttere IKT-spesialistar:
prosent
Opplevde vanskar med å rekruttere IKT-spesialistar:
prosent
Referansetid
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket:
Året før undersøkelsen
Rekrutterte/prøvd å rekruttere IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Opplevde vanskar med å rekruttere IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
statistikkvariabel
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar
Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetanse.
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket
Andre tilsette enn IKT-spesialistar. Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetansen.

Brukerveiledning for statistikkbanken