Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
10964: Private føretak. IKT-kompetanse, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2019
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar:
prosent
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket:
prosent
Rekrutterte/prøvd å rekruttere IKT-spesialistar:
prosent
Opplevde vanskar med å rekruttere IKT-spesialistar:
prosent
Referansetid
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket:
Året før undersøkelsen
Rekrutterte/prøvd å rekruttere IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Opplevde vanskar med å rekruttere IKT-spesialistar:
Året før undersøkelsen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsette
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

sysselsette

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
statistikkvariabel
Ga opplæring av føretakets IKT-spesialistar
Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetanse.
Ga IKT-opplæring av andre tilsette i føretaket
Andre tilsette enn IKT-spesialistar. Opplæring for å utvikle/oppgradere IKT-kompetansen.

Brukerveiledning for statistikkbanken