Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen

10961: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og antall og varighet av mottak 2006-2010 - 2009-2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000