Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
10960: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall og varighet av mottak 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere:
personer
Sosialhjelpsmottakere (prosent):
prosent
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
alder
kjønn
antall og varighet av mottak
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
antall og varighet av mottak

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken