Innovasjon i næringslivet

10958: Omsetning fra produktinnovasjoner, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (prosent) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

produktinnovasjoner nye for foretakets marked Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.10.2019
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Andel basert på hele næringslivets omsetning:
prosent
Andel basert på produktinnovatørenes omsetning:
prosent
Referansetid
Andel basert på hele næringslivets omsetning:
31.12.
Andel basert på produktinnovatørenes omsetning:
31.12.
Pristype
Andel basert på hele næringslivets omsetning:
Løpende priser
Andel basert på produktinnovatørenes omsetning:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Undersøkelsen inkluderer foretak med minst 5 sysselsatte. I næringene F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.

Brukerveiledning for statistikkbanken