Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10957: Omsetning fra produktinnovasjoner, etter detaljert næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

produktinnovasjoner nye for foretakets marked

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Undersøkelsen inkluderer foretak med minst 5 sysselsatte. I næringene F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.

Brukerveiledning for statistikkbanken