Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10954: Innovasjonskostnader, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (1 000 kr) (avslutta serie) 2013 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undersøkelsen inkluderer foretak med minst 5 sysselsatte. I næringene F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.