Innovasjon i næringslivet

Til toppen
10953: Innovasjonskostnader, etter detaljert næring (SN2007) (1 000 kr) (avslutta serie) 2013 - 2016
Sist endret
30.08.2017
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Totale innovasjonskostnader:
1 000 kr
Referansetid
Totale innovasjonskostnader:
31.12.
Pristype
Totale innovasjonskostnader:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type innovasjonskostnad
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

type innovasjonskostnad

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 46 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Undersøkelsen inkluderer foretak med minst 5 sysselsatte. I næringene F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.

Brukerveiledning for statistikkbanken