Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

10946: Basispengemengden M0 (mill. kr) 2008M01 - 2018M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 126 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.08.2018
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4450
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2550
eby@ssb.no

Måleenhet
Basispengemengden M0:
mill. kr
Sedler og mynt i omløp:
mill. kr
Bankenes F-innskudd i Norges Bank:
mill. kr
Bankenes folioinnskudd i Norges Bank:
mill. kr
Øvrige pengeholdende sektorers innskudd i Norges Bank:
mill. kr
Referansetid
Basispengemengden M0:
Utgangen av måneden
Sedler og mynt i omløp:
31.12.
Bankenes F-innskudd i Norges Bank:
31.12.
Bankenes folioinnskudd i Norges Bank:
31.12.
Øvrige pengeholdende sektorers innskudd i Norges Bank:
31.12.
Målemetode
Basispengemengden M0:
Situasjon (tidspunkt)
Sedler og mynt i omløp:
Situasjon (tidspunkt)
Bankenes F-innskudd i Norges Bank:
Situasjon (tidspunkt)
Bankenes folioinnskudd i Norges Bank:
Situasjon (tidspunkt)
Øvrige pengeholdende sektorers innskudd i Norges Bank:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Basispengemengden M0:
Nei
Sedler og mynt i omløp:
Nei
Bankenes F-innskudd i Norges Bank:
Nei
Bankenes folioinnskudd i Norges Bank:
Nei
Øvrige pengeholdende sektorers innskudd i Norges Bank:
Nei
Sesongjustert
Basispengemengden M0:
Nei
Sedler og mynt i omløp:
Nei
Bankenes F-innskudd i Norges Bank:
Nei
Bankenes folioinnskudd i Norges Bank:
Nei
Øvrige pengeholdende sektorers innskudd i Norges Bank:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken