Til toppen
10946: Basispengemengden M0 (mill. kr) 2008M01 - 2020M09
Sist endret
30.10.2020
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Basispengemengden M0:
mill. kr
Sedler og mynt i omløp:
mill. kr
Bankenes F-innskudd i Norges Bank:
mill. kr
Bankenes folioinnskudd i Norges Bank:
mill. kr
Øvrige pengeholdende sektorers innskudd i Norges Bank:
mill. kr
Referansetid
Basispengemengden M0:
Utgangen av måneden
Sedler og mynt i omløp:
31.12.
Bankenes F-innskudd i Norges Bank:
31.12.
Bankenes folioinnskudd i Norges Bank:
31.12.
Øvrige pengeholdende sektorers innskudd i Norges Bank:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 153 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken