Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

10905: Studenter første gang registrert i høyere utdanning og høyeste oppnådde grad innen 8 år, etter kjønn og alder 1995 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

fullført grad 8 år senere

Totalt 5 Valgte

Søk

alder ved start

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristin Mathilde Drahus, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1323
kmd@ssb.no

Måleenhet
Gjennomstrømning i høyere utdanning:
personer
Gjennomstrømning i høyere utdanning (prosent):
prosent
Referansetid
Gjennomstrømning i høyere utdanning:
1/10. -30/09.
Gjennomstrømning i høyere utdanning (prosent):
1/10. -30/09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken