10904: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Kommunekonsern (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2018
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
prosent
Lønn, administrasjon og styring (mill. kr):
mill. kr
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
prosent
Brutto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (mill. kr):
mill. kr
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt:
personer
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
prosent
Brutto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, grunnskoleopplæring (mill. kr):
mill. kr
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever:
prosent
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger, helse og omsorg (mill. kr):
mill. kr
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt:
personer
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt:
personer
Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over:
prosent
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt:
plasser
Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner:
prosent
Referansetid
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
31.12.
Lønn, administrasjon og styring (mill. kr):
31.12.
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
31.12.
Netto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
31.12.
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (mill. kr):
31.12.
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt:
31.12.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
31.12.
Brutto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
31.12.
Netto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
31.12.
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, grunnskoleopplæring (mill. kr):
31.12.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
31.12.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever:
31.12.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
31.12.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
31.12.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger, helse og omsorg (mill. kr):
31.12.
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt:
31.12.
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt:
31.12.
Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over:
31.12.
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt:
31.12.
Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever
Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt
Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt
Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.
Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over
Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt
Inkludert statlige plasser
Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner
Inkludert statlige plasser

Brukerveiledning for statistikkbanken