Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10904: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Kommunekonsern (avslutta serie) 2008 - 2016

Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
26.03.2018 08:00
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
prosent
Lønn, administrasjon og styring (mill. kr):
mill. kr
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
prosent
Brutto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (mill. kr):
mill. kr
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt:
personer
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
prosent
Brutto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, grunnskoleopplæring (mill. kr):
mill. kr
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever:
prosent
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger, helse og omsorg (mill. kr):
mill. kr
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt:
personer
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt:
personer
Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over:
prosent
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt:
plasser
Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner:
prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
31.12.
Lønn, administrasjon og styring (mill. kr):
31.12.
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
31.12.
Netto driftsutgifter, barnehage (mill. kr):
31.12.
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (mill. kr):
31.12.
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt:
31.12.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
31.12.
Brutto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
31.12.
Netto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr):
31.12.
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, grunnskoleopplæring (mill. kr):
31.12.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
31.12.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever:
31.12.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
31.12.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg (mill. kr):
31.12.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger, helse og omsorg (mill. kr):
31.12.
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt:
31.12.
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt:
31.12.
Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over:
31.12.
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt:
31.12.
Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring (mill. kr) , Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter , Lønn, administrasjon og styring (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Barn 1-5 år med barnehageplass i alt

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever

Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.

Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt

Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.

Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt

Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.

Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over

Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.

Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt

Inkludert statlige plasser

Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner

Inkludert statlige plasser