Til toppen

10904: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Kommunekonsern (avslutta serie) 2008 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring (mill. kr) , Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter , Lønn, administrasjon og styring (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 30

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever
Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever
Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt
Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt
Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.
Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over
Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt
Inkludert statlige plasser
Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner
Inkludert statlige plasser

Brukerveiledning for statistikkbanken