Innovasjon i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10902: Foretak med innovasjonsaktivitet (PP), etter formål med aktiviteten, hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 2011-2013 - 2014-2016

Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
30.08.2017 08:00
Foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig:
foretak
Andel foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig (prosent):
prosent
Foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig:
31.12.
Andel foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig (prosent):
31.12.
Foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig:
Løpende priser
Andel foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig (prosent):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak med innovasjonsaktivitet (PP) , Utvide spekter av varer eller tjenester , Erstatte utdaterte produkter eller prosesser ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undersøkelsen inkluderer foretak med minst 5 sysselsatte. I næringene F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.