Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10888: Foretak med innovasjonssamarbeid, etter type samarbeid, hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 2011-2013 - 2014-2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
samarbeidspartner for FoU eller innovasjon
Må velges *
næring (SN2007)
sysselsettingsgruppe

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

samarbeidspartner for FoU eller innovasjon

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak med innovasjonssamarbeid , Andre foretak i samme konsern , Leverandører av utstyr, materiell, komponenter eller dataprogram ,

Valgt 0 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter foretak med 5 sysselsatte og flere
Undersøkelsen inkluderer foretak med minst 5 sysselsatte. I næringene F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.

Brukerveiledning for statistikkbanken