Innovasjon i næringslivet

Til toppen
10886: Foretak med innovasjonsaktivitet (PP) og samarbeid om innovasjon og FoU, etter hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 2011-2013 - 2014-2016
Sist endret
30.08.2017
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Foretak (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Foretak (prosent):
31.12.
Pristype
Foretak:
Løpende priser
Foretak (prosent):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
samarbeid om innovasjon og FoU
Må velges *
næring (SN2007)
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

samarbeid om innovasjon og FoU
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
sysselsettingsgruppe

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter foretak med 5 sysselsatte og flere
Undersøkelsen inkluderer foretak med minst 5 sysselsatte. I næringene F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.

Brukerveiledning for statistikkbanken