Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10876: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Fylkeskonsern (avslutta serie) 2008 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
15.03.2018 08:00
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring:
mill. kr
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
prosent
Lønn, administrasjon og styring:
mill. kr
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter F510-562 videregående opplæring:
mill. kr
Brutto driftsutgifter videregående opplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter til videregående opplæring:
mill. kr
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år:
mill. kr
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring:
mill. kr
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
prosent
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
mill. kr
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
mill. kr
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
personer
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
personer
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
personer
Ungdom 19-20 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
personer
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
årsverk
Netto driftsutgifter, samferdsel:
mill. kr
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, samferdsel i alt:
kr per innbygger
Brutto investeringsutgifter, samferdsel:
mill. kr
Antall skyssberettigede elever grunn- og videregående skole:
personer
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videregående skole av alle elever:
prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring:
31.12.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
31.12.
Lønn, administrasjon og styring:
31.12.
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter F510-562 videregående opplæring:
31.12.
Netto driftsutgifter til videregående opplæring:
31.12.
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år:
31.12.
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring:
31.12.
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
31.12.
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
31.12.
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
31.12.
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
31.12.
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
31.12.
Ungdom 19-20 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
31.12.
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
31.12.
Netto driftsutgifter, samferdsel:
31.12.
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, samferdsel i alt:
31.12.
Brutto investeringsutgifter, samferdsel:
31.12.
Antall skyssberettigede elever grunn- og videregående skole:
31.12.
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videregående skole av alle elever:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring , Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter , Lønn, administrasjon og styring ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Brutto investeringsutgifter, samferdsel

Forvaltningsreformen fom. 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.