Fag- og forskingsbibliotek

10871: Utgifter og inntekter ved fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (1 000 kr) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

bibliotektype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2019
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Medieutgifter:
1 000 kr
Lønn og sosiale kostnader:
1 000 kr
Resterande utgifter anna enn medieutgifter og lønn:
1 000 kr
Inntekter:
1 000 kr
Referansetid
Medieutgifter:
31.12.
Lønn og sosiale kostnader:
31.12.
Resterande utgifter anna enn medieutgifter og lønn:
31.12.
Inntekter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Frå 2017 til 2018 fekk fleire institusjonar endra type-tilhøyring. I same periode gjekk 4 bibliotek permanent ut av populasjonen. I 2019 er det 6 bibliotek som ikkje har levert tal til statistikken for 2018. Tala for 2018 vil dermed ikkje være direkte samanliknbare med føregåande år.

Brukerveiledning for statistikkbanken