Fag- og forskingsbibliotek

10870: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

bibliotektype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2019
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Bøker fysisk:
bøker
Bøker elektronisk:
bøker
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
abonnement
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
periodika
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
periodika
Manuskript fysisk:
manuskript
Manuskript elektronisk:
manuskript
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
grafisk / kartografisk materiale
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
grafisk / kartografisk materiale
Musikaliar fysisk:
musikaliar
Musikaliar elektronisk:
musikaliar
AV-dokument fysisk:
AV-dokument
AV-dokument elektronisk:
AV-dokument
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
bibliotekmateriale
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
bibliotekmateriale
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
abonnement
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
abonnement
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
titlar
Avisabonnement trykte titlar:
abonnement
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
titlar
Tilvekst bøker fysisk:
bøker
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
abonnement
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
periodika
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
bibliotekmateriale
Referansetid
Bøker fysisk:
31.12.
Bøker elektronisk:
31.12.
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
31.12.
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
31.12.
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
31.12.
Manuskript fysisk:
31.12.
Manuskript elektronisk:
31.12.
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
31.12.
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
31.12.
Musikaliar fysisk:
31.12.
Musikaliar elektronisk:
31.12.
AV-dokument fysisk:
31.12.
AV-dokument elektronisk:
31.12.
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
31.12.
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
31.12.
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
31.12.
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
31.12.
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
31.12.
Avisabonnement trykte titlar:
31.12.
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
31.12.
Tilvekst bøker fysisk:
31.12.
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
31.12.
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Frå 2017 til 2018 fekk fleire institusjonar endra type-tilhøyring. I same periode gjekk 4 bibliotek permanent ut av populasjonen. I 2019 er det 6 bibliotek som ikkje har levert tal til statistikken for 2018. Tala for 2018 vil dermed ikkje være direkte samanliknbare med føregåande år.
Tala for tilvekst av elektroniske ressursar for 2018 blir ikkje publisert grunna ein feil i rapporteringssystemet hos Nasjonalbiblioteket.
statistikkvariabel
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement
Pga. at mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015, bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement
Pga. at mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015, bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.
Aviser fysisk form - tal på abonnement
Pga. at mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015, bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.

Brukerveiledning for statistikkbanken