Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10870: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2022

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
05.06.2023 08:00
Bøker fysisk:
antal
Bøker elektronisk:
antal
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
antal
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
antal
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
antal
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
antal
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
antal
Manuskript fysisk:
antal
Manuskript elektronisk:
antal
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
antal
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
antal
Musikaliar fysisk:
antal
Musikaliar elektronisk:
antal
AV-dokument fysisk:
antal
AV-dokument elektronisk:
antal
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
antal
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
antal
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
antal
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
antal
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
antal
Avisabonnement trykte titlar:
antal
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
antal
Tilvekst bøker fysisk:
antal
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
antal
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
antal
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
antal
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
antal
Bøker fysisk:
31.12.
Bøker elektronisk:
31.12.
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement:
31.12.
Aviser fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
31.12.
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk:
31.12.
Manuskript fysisk:
31.12.
Manuskript elektronisk:
31.12.
Grafisk og kartografisk materiale fysisk:
31.12.
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk:
31.12.
Musikaliar fysisk:
31.12.
Musikaliar elektronisk:
31.12.
AV-dokument fysisk:
31.12.
AV-dokument elektronisk:
31.12.
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale fysisk:
31.12.
Patentar, mikroformer, program og anna bibliotekmateriale elektronisk:
31.12.
Tidsskriftabonnement trykte titlar:
31.12.
Tidsskriftabonnement elektroniske titlar:
31.12.
Tidsskriftabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
31.12.
Avisabonnement trykte titlar:
31.12.
Avisabonnement titlar både som trykt og elektronisk:
31.12.
Tilvekst bøker fysisk:
31.12.
Tilvekst tidsskrifter fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tilvekst aviser fysisk form - tal på abonnement:
31.12.
Tilvekst periodika årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk:
31.12.
Tilvekst bibliotekmateriale utanom bøker og periodika fysisk:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bøker fysisk , Bøker elektronisk , Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

statistikkvariabel

Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement

Mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Difor bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.

Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement

Mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Difor bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.

Aviser fysisk form - tal på abonnement

Mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Difor bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.
Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid. Det er knytta noko uvisse til tala for bestand og tilvekst av elektroniske ressursar.