Fag- og forskingsbibliotek

10869: Nedlastingar og utlån ved fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

bibliotektype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2019
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Nedlastingar frå fulltekstdatabasar:
nedlastingar
Nedlastingar frå institusjonsarkiv:
nedlastingar
Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa:
lån
Førstegongslån frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
lån
Fornying frå eiga samling til primærmålgruppa:
fornyingar
Fornying frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
fornyingar
Fjernlån, mottatte bestillingar:
bestillingar
Fjernlån, fyrstegongslån:
lån
Fjernlån, fornying:
fornyingar
Fjernlån, sendte kopiar:
kopiar
Innlån, sendte bestillingar:
bestillingar
Innlån, mottatte lån:
lån
Innlån, fornying:
fornyingar
Innlån, mottatte kopiar:
kopiar
Søk i fulltekstdatabasar:
søk
Talet på fag- og forskningsbibliotek:
bibliotek
Referansetid
Nedlastingar frå fulltekstdatabasar:
31.12.
Nedlastingar frå institusjonsarkiv:
31.12.
Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa:
31.12.
Førstegongslån frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
31.12.
Fornying frå eiga samling til primærmålgruppa:
31.12.
Fornying frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
31.12.
Fjernlån, mottatte bestillingar:
31.12.
Fjernlån, fyrstegongslån:
31.12.
Fjernlån, fornying:
31.12.
Fjernlån, sendte kopiar:
31.12.
Innlån, sendte bestillingar:
31.12.
Innlån, mottatte lån:
31.12.
Innlån, fornying:
31.12.
Innlån, mottatte kopiar:
31.12.
Søk i fulltekstdatabasar:
31.12.
Talet på fag- og forskningsbibliotek:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Nasjonalbiblioteket har ikkje ei definert primærmålgruppe. Fag- og forskningsbibliotek som ikkje er knytt til eit universitet eller ein høgskole, og som primært er åpne for alle, har ikkje ei primærmålgruppe.
Merk at Nasjonalbiblioteket har oppgjeve talet på nedlastingar frå fulltekstdatabasar i 2014 og 2015, men ikkje for åra 2013 og 2016.
Frå 2017 til 2018 fekk fleire institusjonar endra type-tilhøyring. I same periode gjekk 4 bibliotek permanent ut av populasjonen. I 2019 er det 6 bibliotek som ikkje har levert tal til statistikken for 2018. Tala for 2018 vil dermed ikkje være direkte samanliknbare med føregåande år.

Brukerveiledning for statistikkbanken