Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10869: Nedlastingar og utlån ved fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2022

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
05.06.2023 08:00
Nedlastingar frå fulltekstdatabasar:
antal
Nedlastingar frå institusjonsarkiv:
antal
Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa:
antal
Førstegongslån frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
antal
Fornying frå eiga samling til primærmålgruppa:
antal
Fornying frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
antal
Fjernlån, mottatte bestillingar:
antal
Fjernlån, fyrstegongslån:
antal
Fjernlån, fornying:
antal
Fjernlån, sendte kopiar:
antal
Innlån, sendte bestillingar:
antal
Innlån, mottatte lån:
antal
Innlån, fornying:
antal
Innlån, mottatte kopiar:
antal
Søk i fulltekstdatabasar:
antal
Talet på fag- og forskningsbibliotek:
antal
Nedlastingar frå fulltekstdatabasar:
31.12.
Nedlastingar frå institusjonsarkiv:
31.12.
Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa:
31.12.
Førstegongslån frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
31.12.
Fornying frå eiga samling til primærmålgruppa:
31.12.
Fornying frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
31.12.
Fjernlån, mottatte bestillingar:
31.12.
Fjernlån, fyrstegongslån:
31.12.
Fjernlån, fornying:
31.12.
Fjernlån, sendte kopiar:
31.12.
Innlån, sendte bestillingar:
31.12.
Innlån, mottatte lån:
31.12.
Innlån, fornying:
31.12.
Innlån, mottatte kopiar:
31.12.
Søk i fulltekstdatabasar:
31.12.
Talet på fag- og forskningsbibliotek:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nedlastingar frå fulltekstdatabasar , Nedlastingar frå institusjonsarkiv , Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Nasjonalbiblioteket har ikkje ei definert primærmålgruppe. Fag- og forskningsbibliotek som ikkje er knytt til eit universitet eller ein høgskole, og som primært er åpne for alle, har ikkje ei primærmålgruppe. Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.

statistikkvariabel

Nedlastingar frå fulltekstdatabasar

Det er knytta noko uvisse til tala for søk og nedlastingar frå fulltekst- og multimediedatabasar og eige institusjonsarkiv.

Nedlastingar frå institusjonsarkiv

Frå og med 2019 har tellemåten vorte endra og tala kan ikkje fullt ut samanliknast med tidlegare år.

Det er knytta noko uvisse til tala for søk og nedlastingar frå fulltekst- og multimediedatabasar og eige institusjonsarkiv.