Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10859: IKT-sikkerhetsproblemer i løpet av det siste året (Statlige virksomheter) 2008 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

status for sikkerhetsproblemet

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken