Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

10856: Gjennomføring for nye masterstudenter på utvalgte 1 ½ - og 2-årige masterutdanninger, etter kjønn og alder 2009-2013 - 2014-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fullføringsstatus

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder ved start

Totalt 5 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristin Mathilde Drahus, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1323
kmd@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Basisperiode
Studenter:
2006-2013
Studenter (prosent):
2006-2013
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter som startet studier for første gang i perioden 1.10.-30.09. inngår i tallene. (Feks. for startår 2006 blir startperioden 1.10.2005 - 30.9.2006).
Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 7 år = 65-88 mnd.

Brukerveiledning for statistikkbanken