Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10854: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2015 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Planlegging av innkjøp , Kunngjøring av konkurranser , Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som digital aktivitet. Med innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt menes bruk av elektroniske verktøy til digitale innkjøp. Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som elektroniske verktøy.

Brukerveiledning for statistikkbanken