Bruk av IKT i offentlig sektor

10854: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Øystein Åmelfot Dyngen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 357
dyn@ssb.no

Ole Røgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 358
olr@ssb.no

Måleenhet
Planlegging av innkjøp:
prosent
Kunngjøring av konkurranser:
prosent
Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag:
prosent
Mottak av tilbud:
prosent
Evaluering og tildeling av kontrakt:
prosent
Ordrehåndtering i digitalt bestillingssystem:
prosent
Oversendelse av ordre til leverandør i strukturert format:
prosent
Mottak av faktura:
prosent
Kontroll og validering av innhold i mottatt faktura:
prosent
Oppfølging av inngåtte avtaler:
prosent
Referansetid
Planlegging av innkjøp:
2. kvartal
Kunngjøring av konkurranser:
2. kvartal
Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag:
2. kvartal
Mottak av tilbud:
2. kvartal
Evaluering og tildeling av kontrakt:
2. kvartal
Ordrehåndtering i digitalt bestillingssystem:
2. kvartal
Oversendelse av ordre til leverandør i strukturert format:
2. kvartal
Mottak av faktura:
2. kvartal
Kontroll og validering av innhold i mottatt faktura:
2. kvartal
Oppfølging av inngåtte avtaler:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som digital aktivitet.
Med innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt menes bruk av elektroniske verktøy til digitale innkjøp. Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som elektroniske verktøy.

Brukerveiledning for statistikkbanken