Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10852: Tiltak/rutiner ved administrasjon av IKT-sikkerheten, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har en skriftlig informasjonssikkerhetspolicy som er forankret i ledelsen , En formelt utnevnt person er fagansvarlig for informasjonssikkerheten , En beredskapsplan er oppdatert i løpet av de to siste årene ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering

Uavhengig av nye eller endrede IKT-systemer

Brukerveiledning for statistikkbanken