Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

10848: Gjennomføring for nye studenter på 5-årige masterutdanninger, etter kjønn og alder 2006-2013 - 2013-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fullføringsstatus i alt , Fullført innen 5 år , Fullført innen 7 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på 5 -årig mastergradsutdanning for første gang. Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 7 år = 65-88 mnd.