Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10846: Formål med bruk av sosiale medier, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2015 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prosentandelene er beregnet av andel statlige virksomheter som bruker sosiale medier.

Brukerveiledning for statistikkbanken