Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
10827: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall år med sosialhjelpsmottak 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere:
personer
Sosialhjelpsmottakere (prosent):
prosent
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
alder
kjønn
antall år med sosialhjelpsmottak
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
antall år med sosialhjelpsmottak

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av økonomisk sosialhjelp er her definert som alle som mottok sosialhjelp i minst en måned i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Antall år med sosialhjelp er antall kalenderår med mottak av sosialhjelp i minste en måned. Se også Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken