Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

10823: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og landbakgrunn 2011 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram
Må velges *
arbeidsmarkedsstatus
landbakgrunn
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

arbeidsmarkedsstatus

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Arbeidssituasjon i alt , 1 Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt , 11 Sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norge , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 266

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken