Til toppen
10812: Helseutgifter, etter finansieringskilde (mill. kr) 1997 - 2019
Sist endret
13.03.2020
Kontakt
Marius Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2623
mmd@ssb.no

Måleenhet
Helseutgifter:
mill. kr
Referansetid
Helseutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
finansieringskilde
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 23 Valgte 1

finansieringskilde

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2018 og 2019 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken