Til toppen

10812: Helseutgifter, etter finansieringskilde (mill. kr) 1997 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 23

finansieringskilde

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HF.1-HF.4 Finansieringskilder i alt , HF.1 Offentlig forvaltning , HF.1.1 Offentlig forvaltning eksklusive Folketrygden ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2018 og 2019 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken