Helseregnskap

Til toppen

10811: Helseutgifter, etter finansieringskilde og type tjeneste (mill. kr) 2008 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HC.1-HC.7 Helseutgifter , HC.1 Medisinsk behandling , HC.1.1 Sykehustjenester - heldøgnsopphold ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2019 og 2020 er foreløpige.