Til toppen

10811: Helseutgifter, etter finansieringskilde og type tjeneste (mill. kr) 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

finansieringskilde


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

type tjeneste

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HC.1-HC.7 Helseutgifter , HC.1 Medisinsk behandling , HC.1.1 Sykehustjenester - heldøgnsopphold ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2018 og 2019 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken