Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

10809: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og alder 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

arbeidsmarkedsstatus

Totalt 16 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.12.2019
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Jinghui Geng Lysen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 395
jgl@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer:
30.11
Personer (prosent):
30.11
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken