Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

10809: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og alder 2011 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

arbeidsmarkedsstatus

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Arbeidssituasjon i alt , 1 Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt , 11 Sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken