Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

10808: Nye studenter, etter kjønn, fullført grad 8 år senere og foreldrenes utdanningsnivå 1995 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

fullført grad 8 år senere

Totalt 5 Valgte

Søk

foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2018
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5270
aum@ssb.no

Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
van@ssb.no

Måleenhet
Gjennomstrømning i høyere utdanning:
personer
Gjennomstrømning i høyere utdanning (prosent):
prosent
Referansetid
Gjennomstrømning i høyere utdanning:
1/10. -30/09.
Gjennomstrømning i høyere utdanning (prosent):
1/10. -30/09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter som startet studie for første gang i perioden 1.10.-30.09. inngår i tallene. (Feks. for startår 2006 blir startperioden 1.10.2005 - 30.9.2006).

Brukerveiledning for statistikkbanken