Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

10799: Årlig inntekts- og kapitalregnskap, etter sektor (mill. kr) 1978 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

transaksjon Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 42 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.06.2020
Kontakt
Dior Kurta, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 608
ktd@ssb.no

Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
nal@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

år
2017
Tall for detaljert sektor er rettet 29.1.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken