Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10776: Energiregnskapet. Energibruk for norsk økonomisk aktivitet, etter næring og energiprodukt (GWh) (avslutta serie) 2000 - 2015

Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
07.12.2018 08:00
Energibruk eksklusive råstoff:
GWh
Energibruk i alt:
GWh
Energibruk eksklusive råstoff:
31.12.
Energibruk i alt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 49

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Energiprodukter i alt , Kull, koks og petrolkoks , Biobrensel og avfall ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Energibruk eksklusive råstoff

Energiprodukter benyttet som råstoff i industrien og energiprodukter benyttet til omvandling i 'Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri' er ekskludert.

Energibruk i alt

Omfatter energiprodukter benyttet til energiformål (lys, oppvarming, produksjon, transport og omvandling) og energiprodukter benyttet som råstoff.

statistikkvariabel: Energibruk eksklusive råstoff , næring: Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk eksklusive råstoff , næring: Forlagsvirksomhet

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk i alt , næring: Rørtransport

Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

statistikkvariabel: Energibruk eksklusive råstoff , næring: Utvinning av råolje og naturgass

Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'